Izglītība un specializācija


Zvērināta advokāte Dzintra Zoldnere ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1982.gadā (iegūtā augstākā izglītība pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai).

Pēc LU absolvēšanas strādājusi par Tukuma rajona galveno notāri. 1992.gadā pēc advokatūras eksāmena nokārtošanas sāka strādāt par advokāti Rīgas 1. un 7. juridiskajā konsultācijā, pārsvarā specializējoties civiltiesībās. Šobrīd ir prakses vieta Jēkabpilī, specializējoties krimināltiesībās un administratīvajās tiesībās.

10.2013 LU tālākizglītības programma

03.2016 Pašvaldību mācību centra izglītības programma

10.2017 Tiesnešu mācību centra mācības

11.2017 LU profesionālās pilnveides mācības

12.2017 Latvijas Cilvēktiesību centra seminārs